Pågående Områden / Projekt

Här finns de områden med pågående projekt som är godkända. Varje projekt kommer få en tidsplan som går att följa under respektive område.

Det går bra att beställa en fiberanslutning under hela projektets gång men dessa beställningar kan få ett senare installationsdatum. När projektet är klart kommer uppsamlingsheat att genomföras vid olika tidpunkter. Beställer man under projektets gång så kan det hända att man får vänta på ett av dessa uppsamlingsheat.

Omprioriteringar kan göras beroende på intresset i området. Det är därför viktigt att Ni som visat intresse också skickar in en beställning!