Fårabäck PTS
Fårabäck

31 augusti 2022
Vi saknar ett markavtal från en markägare för att komma vidare med utbyggnaden. Sen har vi ytterligare en markägare i Vanneberga by som vi ej kan få tag på som ej bor i området.
Den matningen fram till noden i Vanneberga korsar deras fastighet och det är tänkt vi ska följa samma stråk för att förstärka upp matningen. Detta är vad som behövs för att komma i gång med arbetet.

För att sedan nå merparten av fastigheterna i delen norr om stugbyn behöver vi få klart med en markägare och hans 3 markavtal för att komma vidare.

Sen är där en del markägare som tappat bort sina avtal, vi kommer skicka nya avtal till dessa markägare. Dessa påverkar inte matningen men krävs för att få klart denna totala utbyggnad.

Projektledare: Mattias Bergman,

5 juli 2022
Vi har problem med att få in en del markavtal vilket medför att vi valt att avetablera över sommaren. En del återställningsarbete finns kvar att åtgärda i stugbyn, det är sedan tänkt att arbetet skall gå igång efter sommaren. De som ännu ej beställt fiber kan göra det så tar vi de beställningarna i ett uppsamlingsheat.

12 maj 2022
Schaktarbetet har startats upp av vår entreprenör i området, kommer att pågå en tid framöver.
Därefter kommer Fiberarbetet att göras och till sista kommer kundinstallationerna.

20 oktober 2021
Post & Telestyrelsen har beslutat att C4 Energi tilldelas stödpengar för bredbandsutbyggnad. Vilket gör att vi nu kan sätta igång med byggnationen.

Välkomna med din fíberbeställning!
Beställning Beställning 46 st 35%
Möjliga anslutningar: 133 st
Kontaktpersoner för Fårabäck PTS
Status
Beställning 46 st 35%
Ansluten 0 st 0%