Fårabäck PTS
Fårabäck

12 maj 2022
Schaktarbetet har startats upp av vår entreprenör i området, kommer att pågå en tid framöver.
Därefter kommer Fiberarbetet att göras och till sista kommer kundinstallationerna.

20 oktober 2021

Länsstyrelsen i Skåne har beslutat att C4 Energi tilldelas stödpengar från Europeiska jordbruksfonden för bredbandsutbyggnad. Vilket gör att vi nu kan sätta igång med byggnationen.

Välkomna med din fíberbeställning!
Beställning Beställning 31 st 24%
Möjliga anslutningar: 128 st
Kontaktpersoner för Fårabäck PTS
Status
Beställning 31 st 24%
Ansluten 0 st 0%