Fårabäck
Nu har ni som bor kring Fårabäck möjlighet att ansluta er till framtidens teknik!

19 november 2020

Samförläggning tillsammans med E.ON planeras från v.49.

Din by eller villaområde är ännu inte inplanerat för en utbyggnad. Här vill vi först se hur stort intresset är. Förutsättningen för att vi ska gå vidare med ditt område är att en viss procent uppnås. Vi gör sedan en bedömning av området innan vi tar ett beslut om nästa steg.

Har du ännu inte skickat in din fíberbeställning så gör det nu!
Om du vill hjälpa till, prata med dina grannar och få dem att anmäla sig på hemsidan. Visar det sig att intresset är stort kan en omprioritering av utbyggnad ske.

Känner du för att hjälpa till och kunna påverka i detta projekt, så hör då av dig.
Beställning Beställning 32 st 25%
Möjliga anslutningar: 129 st
Kontaktpersoner för Fårabäck
Status
Beställning 32 st 25%
Ansluten 0 st 0%