Fårabäck
Nu har ni som bor kring Fårabäck möjlighet att ansluta er till framtidens teknik!Din by eller villaområde är ännu inte inplanerat för en utbyggnad. Här vill vi först se hur stort intresset är. Förutsättningen för att vi ska gå vidare med ditt område är att en viss procent uppnås. Vi gör sedan en bedömning av området innan vi tar ett beslut om nästa steg.
Om ni inte redan har skickat in din beställning så gör det nu! Om du vill hjälpa till, prata m...
Möjliga anslutningar: 93 st
Status
Beställning 0 st 0%
Ansluten 0 st 0%
#inlineditbutton