Knutehus
Kjuge_2
Nu har ni som bor kring Knutehus möjlighet att ansluta er till framtidens teknik!

11 juli 2022

Alla markägare har blivit kontaktade, tillstånd och markavtal har reviderats efter deras önskemål. Planerad byggstart: September/Oktober.

15 mars 2022

Gällande markavtal för detta projekt så kommer ni att bli kontaktade.

Vi jobbar med att ta fram de olika tillstånd ex. markavtal mm som krävs för att göra denna utbyggnad möjlig. vi återkommer med mer information framöver gällande tidsplan mm.

Projektledare:

18 augusti 2021

Det är nu beslutat att det blir en fiberutbyggnad i området.
Om ni inte redan har skickat in din beställning så gör det nu! Om du vill hjälpa till, prata med dina grannar och få dem att anmäla sig på hemsidan. Visar det sig att intresset är stort kan en omprioritering av utbyggnaden ske.
Beställning Beställning 23 st 79%
Möjliga anslutningar: 29 st
Fiber till området kring Yngsjövägen

Utbyggnad i området pågår.
Det går bra att beställa fiberanslutningen antingen via "Beställ" knappen nedan eller via beställningsblanketten. Denna hittar Ni under "Dokument"

Ansvarig projektledare för området är:

Fredrik Rosenberg
fredrik.rosenberg@c4energi.se
Kontaktpersoner för Knutehus
Status
Beställning 23 st 79%
Ansluten 0 st 0%