Hoppa direkt till innehåll
Lillehem, Norra Lökaröd, Norrlia m.fl.

Nu kan du skicka in din beställning

25 oktober 2023

Det kom cirka 15-20 personer och det diskuterades om fiberutbyggnaden där de tyckte att vår underentreprenör Telarco har gjort ett bra & fint arbete.
Vi disk. även om tjänsteportalen och de olika leverantörerna av telefoni, TV & bredband.

Det diskuterades även en del om solceller & batterier mm.

Tack till er alla som kom och besökte oss denna eftermiddag / kväll.

24 oktober 2023

I DAG TISDAG DEN 24 OKTOBER MELLAN KLOCKAN 15.00 - 18.00

KOM & HÄLSA PÅ OSS OCH BOLLA FRÅGOR GÄLLANDE FIBER, SOLCELLER, LADDSTOLPAR MM.......

VI STÅR MED HUSBILEN VID N LÖKARÖDS SKOLA "LÖKARÖDSVÄGEN 372"

20 oktober 2023

Schaktarbetet pågår längs Lökarödsvägen och Lillehemsvägen. När detta är färdigställt flyttas arbetet ut till stickvägarna Bökevägen, Eskerödsvägen etc. När vi kommit så långt att vi kan blåsa ut fiber kommer vi fortsätta i Kung Borres väg och arbetet runt det området. I Blåherremölla väntar vi fortfarande på klartecken från Fortifikationsverket.

26 maj 2023

Djuringsholm/Åhultsvägen schaktarbetet är snart klart. Nästa steg är att vi kan börja med framblåsning av driftfiber och kundinstallationer.

Norrlia/Lökaröd/Lillehem/Trusseröd. Markavtal i stort sett klara, schaktarbetet längs Lökarödsvägen var tänkt att starta v21 men har blivit framflyttat. Tomtgrävningar i området har startat och sker löpande.

Kung Borres väg. Schaktstart förväntas i samband med skörd i slutet av juli, början av augusti.

Blåherremölla. Väntar på klartecken från fortifikationsverket, Schaktstart ej beslutat än.

30 mars 2023

Vi kommer starta vid Segesholm /Djuringsholmsvägen och gå västerut mot Åhultsvägen. När den biten är klar kommer vi successivt flytta oss söderut mot och framförallt rikta in oss på stammatningen längs Lökarödsvägen/Lillhemsvägen. Vi har fortfarande inte fått klartecken från länsstyrelsen så delarna som berör Maglhems naturreservat kommer komma i ett senare skede. När stammen är klar kommer vi sprida oss ut i området, Norrlia, Bökevägen, Eskerödvägen, Trusserödsvägen etc.

Området norr om Degeberga, Borres väg etc. kommer starta så smått under sommaren, stamgrävning fram kommer göras i samband med sommarskörden.

Vad gäller Blåherremölla väntar vi fortfarande besked från fortifikationsverk och markägare.

2 februari 2023

Det saknas fortande en del viktiga markavtal som senarelägger projektet, dock kommer vi kunna sätta igång med ett av delprojekten nu på vårkanten. Handläggningstiden på länsstyrelsen är lång men det kommer dock ske förberedelser för att kunna sätta igång så fort vi får godkänt att passera.

23 januari 2023

Arbete fortsätter med markavtal och schaktarbete beräknas starta Q1/Q2 2023.

Projektledare:
Mattias Bergman
Mail:
Tel: 010-505 07 13

31 augusti 2022

I nuläget håller vi på att ringa runt till markägare där vi ännu inte fått in markavtalen.
Oavsett räkna vi med att kunna sätta igång med arbetet i mitten av oktober.
Delarna som rör naturreservaten kan vi inte sätta någon tid på idag men försöker skynda på processen.

Vid området norr om Degeberga längs Kung Borres väg försöker vi få in dom sista markavtalen.

Området vid Segesholm längs Djuringsholmsvägen. Samförlägningen med Eon är i stort sätt klar. Det finns ett antal markavtal kvar och en lantmäteriförrättning som egentligen sätter den delen av projektet på paus för tillfället.

5 maj 2022
När det gäller markavtal så är det mer eller mindre klart, saknas några avtal.
Vi tror att de kan inkomma inom ett par veckor. När dessa är klara så är det planering med vår underentreprenör som skall stämmas av, sedan så kör vi .........

20 april 2022
Hanteringen av markavtalshanteringen pågår och beräknas fortgå under maj månad.
Även schaktarbetet är beräknat att kunna gå i gång under maj månad om allt flyter på som planerat.
Projektet är tänkt att genomföras från två håll och mötas på mitten, norr resp. söderifrån.

Området vid Lillehem:
Vi väntar på svar från TRV vid gällande viadukten utanför Maglehem. Dispans för att få lov att korsa Lillehem och Maglehem Naturreservat vilket vi hoppas inte drar ut på tiden.
När det gäller Telias nedsläckning av kopparnätet, vi siktar på att kunna få igång kunderna innan dess.

Området Norr om Degeberga, Kung Borres väg/Tingsvägen TRV är klar, markavtals-processen för privata markägare pågår.

Området Öster om Degeberga, Djuringsholmsvägen etc.
Vi för en dialog med Eon om en samförläggning stora delar av sträckan där dom kommer äga projektet. Vi kommer då ta vid när dom är färdiga och slutföra arbetet för vår del. Även markavtalsprocessen fortgår i området. Det finns en del ändrade avtal som inte hunnit gå ut än. Dom berörda markägarna väntas nya avtal.


29 oktober
Din by eller villaområde är ännu inte inplanerat för en utbyggnad. Här vill vi först se hur stort intresset är. Förutsättningen för att vi ska gå vidare med ditt område är att en viss procent uppnås. Vi gör sedan en bedömning av området innan vi tar ett beslut om nästa steg.

Om ni inte redan har skickat in din beställning så gör det nu! Om du vill hjälpa till, prata med dina grannar och få dem att anmäla sig på hemsidan. Visar det sig att intresset är stort kan en omprioritering av utbyggnaden ske.

20 september

Nu undersöker vi möjligheten till byggnation i området och har som plan att bygga ut i området.

Det går därför bra att skicka in din beställning redan idag via Bank-id eller med beställningsblanketten som du hittar under fliken "dokument".

Det krävs ett lokalt engagemang och initiativ av dig som bor i området för att få fart på fiberanslutningen. Hjälp oss gärna att påskynda processen genom att prata med dina grannar och be dem skicka in sin beställning.
Beställning Beställning 121 st 61%
Möjliga anslutningar: 200 st
Kontaktpersoner för Lillehem, Norra Lökaröd, Norrlia m.fl.
Status
Beställning 121 st 61%
Ansluten 0 st 61%