Hoppa direkt till innehåll
Ovesholm PTS

Ovesholm

10 november 2023

Angående Mosslunda. Vi kommer ha två grävlag igång, ett startar från den norra änden av Mosslundavägen och jobba sig söderut och vidare in på Gringelstadsvägen. Det andra kommer gå längs Furuhusvägen för att sedan gå över till Hasselbacksvägen. ”Har ett förbehåll där eftersom vi inte fått in mark avtalet från markägaren bredvid Hasselbacksvägen än.

Två fastigheter berörs av tillståndet.” Schakt start är beräknad till v46 och schaktning beräknas vara slutförd runt v5 varvid fiber arbetet tar vid.

Dom som Telarco inte pratat med än kommer bli kontaktade löpande efterhand som schakten sprider sig.

20 oktober 2023

Schaktarbetet i området runt Mosslunda beräknas kunna starta V47 och löpa på fram tills slutet av januari varpå fiber arbetet tar vid.

Resterande områden kommer starta löpande och beräknas vara färdigställda runt halvårsskiftet 2024. Troligtvis kommer Tullsåkravägen först eftersom vi endast saknar ett avtal i området och sedan följs det av Ovesholms Slott och Bassköpsvägen etc.

26 maj 2023

Mosslunda. Det kommer ske en samförläggning i Mosslunda tillsammans med Eon/one-nordic under sommaren I stort sätt alla markavtal i området är klara även om en del återstår.

Tullsåkravägen. Rent avtalsmässigt är vi närmast schaktstart vid Tullsåkravägen där vi egentligen bara saknar ett markavtal.

Träne. Det saknas en del markavtal i området som vi ska försöka lösa under sommaren.

Nöbbelövsvägen. Förhandlingar pågår med en av de större markägarna i området som visat intresse för att gräva själv.

Generellt. Schaktstart är planerat till i höst.

3 mars 2023

Markavtalsberedning pågår, projektet start beräknas till Q1 2023, schaktstart slutet av Q3 2023.

7 februari 2023

Anslut dig till ett lokalt och stabilt fibernät! Vi bygger ut fibernätet och inom kort kommer vi att synas i ditt område via vår entreprenör.Har du redan anmält att du vill ha fiber ? Då är den nu annullerad. På grund av att detta nu är ett medfinansierat EU-projekt behöver du skicka in en ny beställning för att din beställning ska gälla "se under fliken dokument".

Det kommer inom kort komma ut ny information med posten gällande detta fiberprojekt.

Projektledare: Mattias Bergman,


I våra PTS 2021 områden som finns sökbara nedan i Pågående/Planerade utbyggnadsprojekt har vi på oss tom 2024-10-31 att bli klara med alla kundinstallationer till de kunder som beställer en fiberanslutning.

Dock kommer vi att försöka få alla kunder i dessa 4 projekt inkopplade tidigare beroende på när schaktarbetet startas upp efter genomförda projekteringar, tillståndsarbete mm.

Idag finns Fårabäck och Linderöd utlagda, på gång ut är även Ovesholm och Önnestad där vi håller på med projektering med markavtal och adresslistor.

20 oktober 2021
Post & Telestyrelsen har beslutat att C4 Energi tilldelas stödpengar för bredbandsutbyggnad. Vilket gör att vi nu kan sätta igång med byggnationen.

Välkomna med din fíberbeställning!
Status
Beställning 88 st 69%
Ansluten 2 st 2%