Linderöd PTS
Beställ din fiberanslutning redan idag!

12 maj 2022
Vi jobbar med att ta fram de olika tillstånd ex. markavtal mm som krävs för att göra denna utbyggnad möjlig. vi återkommer med mer information framöver gällande tidsplan mm.

Gällande markavtal för detta projekt så kommer berörda att bli kontaktade.

20 oktober 2021
Post & Telestyrelsen har beslutat att C4 Energi tilldelas stödpengar för bredbandsutbyggnad. Vilket gör att vi nu kan sätta igång med byggnationen.

Välkomna med din fíberbeställning!
Beställning Beställning 70 st 34%
Möjliga anslutningar: 208 st
Kontaktpersoner för Linderöd PTS
Status
Beställning 70 st 34%
Ansluten 0 st 0%