Önnestad PTS
Önnestad

I våra PTS 2021 områden som finns sökbara nedan i Pågående/Planerade utbyggnadsprojekt har vi på oss tom 2024-10-31 att bli klara med alla kundinstallationer till de kunder som beställer en fiberanslutning.

Dock kommer vi att försöka få alla kunder i dessa 4 projekt inkopplade tidigare beroende på när schaktarbetet startas upp efter genomförda projekteringar, tillståndsarbete mm.

Idag finns Fårabäck och Linderöd utlagda, på gång ut är även Ovesholm och Önnestad där vi håller på med projektering med markavtal och adresslistor.

20 oktober 2021
Post & Telestyrelsen har beslutat att C4 Energi tilldelas stödpengar för bredbandsutbyggnad. Vilket gör att vi nu kan sätta igång med byggnationen.

Välkomna med din fíberbeställning!
Status
Beställning 0 st 0%
Ansluten 0 st 0%