Hoppa direkt till innehåll
Önnestad PTS

Önnestad

19 juni 2024

Lite information:
Allt schaktarbete beräknas vara klart under Juli.
Resterande installationer påbörjas och färdigställs efter semestern.

6 oktober 2023

Projektstart för etapp 1 (västra delen) under oktober månad.

13 januari 2023

Projektledaren är ute och träffar en del markägare för att få klart med de tillstånd som gör att projektet rör sig framåt.

29 september 2022

Markavtalsberedning pågår, start av projektet beräknas till Q4 2022.

Projektledare: Mattias Samuelsson,I våra PTS 2021 områden som finns sökbara nedan i Pågående/Planerade utbyggnadsprojekt har vi på oss tom 2024-10-31 att bli klara med alla kundinstallationer till de kunder som beställer en fiberanslutning.

Dock kommer vi att försöka få alla kunder i dessa 4 projekt inkopplade tidigare beroende på när schaktarbetet startas upp efter genomförda projekteringar, tillståndsarbete mm.

Idag finns Fårabäck och Linderöd utlagda, på gång ut är även Ovesholm och Önnestad där vi håller på med projektering med markavtal och adresslistor.

20 oktober 2021
Post & Telestyrelsen har beslutat att C4 Energi tilldelas stödpengar för bredbandsutbyggnad. Vilket gör att vi nu kan sätta igång med byggnationen.

Välkomna med din fíberbeställning!
Statistik
Status
Beställning 69 st 51%
Ansluten 0 st 51%