Rickarum
Fibernät

En del fastigheter i området är anslutna till vårt Fibernät. Är du en av dom som inte är ansluten men vill ha en fiberanslutning hittar du beställningsunderlag under fliken "Dokument".
Området ansluts löpande och fastighetsägare med inskickad beställning kommer att bli kontaktad när en anslutning blir aktuell. Välkommen in med din beställning.
Beställning Beställning 6 st 6%
Ansluten Ansluten 52 st 54%
Möjliga anslutningar: 97 st
Status
Beställning 6 st 6%
Ansluten 52 st 54%