Fjälkinge

Fiber till Fjälkinge

Senast uppdaterad: 4 januari 12:15
Projektstatus Grävarbetet är påbörjat. Vår entreprenör Telarco håller även på att kontakta fastighetsägare som har beställt komplett installation för att boka tid för grävning på tomt. Preliminär tidsplan Projektstart oktober 2017 Beställning Se på kartan om din fastighet klassas som tätort eller landsbygd. Grön markering innebär tätort och utanför denna markerin...
gray Beställning 215 st 37%
gray Ansluten 104 st 18%
Möjliga anslutningar: 580 st
Kort stopp i arbetet

2018-02-22 Nu har tjälen släppt och vi fortsätter med markarbetet.

Det går fortfarande bra att beställa

Kontrollera på kartan om din fastighet klassas som tätort eller landsbygd. Tätortsområdet är grönmarkerat på kartan. Ligger din fastighet utanför denna markering använder du beställningsunderlag landsbygd. Du hittar beställningsformulären under "Dokument".

Beställ innan årsskiftet

Samtliga fastigheter på kartan har möjlighet att beställa till tätortspris fram till årsskiftet 2017-2018. Från 1 januari 2018 gäller tätortpris i grönmarkerat område (för tillkommande beställningar) och landsbygdspris utanför markerat område (se karta). Tätortspris 18.300 kr komplett installation 14.500 kr fiber till tomtgräns Landsbygdspris 22.300 kr komplett instal...
Kontaktpersoner för Fjälkinge
  • Bo Hansson
    , 076-887 13 42
Status
Beställning 215 st 37%
Ansluten 104 st 18%