Balsby

Fiber till Balsby

Senast uppdaterad: 4 januari 09:07
Projektstatus Delar av Balsby är utbyggt. Vi kommer under 2018 bygga ut fibernätet i hela området. med preliminär projektstart april 2018. Beställning Se på kartan om din fastighet klassas som tätort eller landsbygd. Grön markering innebär tätort och utanför denna markering gäller landsbygdspris. Beställningsformulär hittar du under "Dokument". Detta gäller nya beställning...
gray Beställning 55 st 32%
gray Ansluten 53 st 31%
Möjliga anslutningar: 172 st
Det går fortfarande bra att beställa

2018-01-04 Vill du beställa en fiberanslutning? Kontrollera på kartan om din fastighet klassas som tätort eller landsbygd. Tätortsområdet är grönmarkerat på kartan. Ligger din fastighet utanför denna markering använder du beställningsunderlag landsbygd. Du hittar beställningsformulären under "Dokument".

Beställ innan årsskiftet

Samtliga fastigheter på kartan har möjlighet att beställa till tätortspris fram till årsskiftet 2017-2018. Från 1 januari 2018 gäller tätortpris i grönmarkerat område, och landsbygdspris utanför markerat område (gäller tillkommande beställningar). Tätortspris 18.300 kr komplett installation 14.500 kr fiber till tomtgräns Landsbygdspris 22.300 kr komplett installation ...
Kontaktpersoner för Balsby
  • Christoffer Jakobsson (Landsbygd)
    , 070-512 91 80
Status
Beställning 55 st 32%
Ansluten 53 st 31%