Projekt 1: Djurröd med omnejd
Djurrod_mon
Djurröd med omnejd

9 februari 2021
Projektet är i stort sett klart, finns någon kund kvar att ansluta pga rådande förhållande. För ev tillkommande kunder kommer vi att utföra dessa som förtätningar framöver.

21 januari 2020

Kundanslutningar pågår. Vår entreprenör Telarco bokar in kunder efterhand och slutför installationen. Skättilljunga är färdigställt, väntar fortfarande på beslut från kompletteringarna längs Sätarödsvägen. Stamkablarna längs Äsphultsvägen är blåsta och installationerna är igång.

Förseningar har varit på grund av vägbygge (E22) samt tryckningar under Äsphultsvägen.

Länsstyrelsen i Skåne har beviljat 13 667 443 kronor i bredbandsstöd till C4 Energi för fiberutbyggnad på landsbygden i Kristianstads kommun. Området som beviljats stöd är Projekt 1 som omfattar delar av Djurröd, Sätaröd, Skättilljunga och Äsphult. Mer information om projektet.
EUlansskanelogo
Intresse Intresse 65 st 14%
Beställning Beställning 102 st 21%
Ansluten Ansluten 235 st 49%
Möjliga anslutningar: 478 st
Tjänster i Fibernätet

tjänsteportalen kan du se vilka tjänsteleverantörer som finns i vårt nät samt jämföra priser och utbud.
Ett öppet bredbandsnät erbjuder dig tjänster från flera konkurrerande leverantörer. Via bredbandsnätet kan du få upp till 1000 Mbit/s internet, telefoni och TV med möjlighet till HDTV och olika kanalpaket. Dessutom erbjuds välfärds- och fastighetstjänster samt smarta hemfunktioner. Antalet nya spännande tjänster och leverantörer i bredbandsnätet växer ständigt.

Nu har utbyggnaden startat

Har du inte skickat in din beställning är det hög tid nu. Vi kommer börja utbyggnaden i etapp 1 och 4 eftersom Telia kommer stänga ner telestationer i dessa områden.
Invigning_Projekt_1_bild_2_beskard
Status
Intresse 65 st 14%
Beställning 102 st 21%
Ansluten 235 st 49%
#inlineditbutton