Djurröd med omnejd
Djurrod_mon
Djurröd med omnejd

16 juni 2021
Projektet är nu fullföljt och avslutat. Vi vill tacka alla personer/Ambassadörer som gjort att detta projekt blev av.

Men ni som ännu ej beställt fiber kan beställa fiber så tar vi hand om dessa beställningar löpande.

Trevlig sommar.

9 februari 2021
Projektet är i stort sett klart, finns någon kund kvar att ansluta pga rådande förhållande. För ev tillkommande kunder kommer vi att utföra dessa som förtätningar framöver.

21 januari 2020

Kundanslutningar pågår. Vår entreprenör Telarco bokar in kunder efterhand och slutför installationen. Skättilljunga är färdigställt, väntar fortfarande på beslut från kompletteringarna längs Sätarödsvägen. Stamkablarna längs Äsphultsvägen är blåsta och installationerna är igång.

Förseningar har varit på grund av vägbygge (E22) samt tryckningar under Äsphultsvägen.

Länsstyrelsen i Skåne har beviljat 13 667 443 kronor i bredbandsstöd till C4 Energi för fiberutbyggnad på landsbygden i Kristianstads kommun. Området som beviljats stöd är Projekt 1 som omfattar delar av Djurröd, Sätaröd, Skättilljunga och Äsphult. Mer information om projektet.
Intresse Intresse 13 st 3%
Beställning Beställning 103 st 22%
Ansluten Ansluten 243 st 51%
Möjliga anslutningar: 479 st
Tjänster i Fibernätet

tjänsteportalen kan du se vilka tjänsteleverantörer som finns i vårt nät samt jämföra priser och utbud.
Ett öppet bredbandsnät erbjuder dig tjänster från flera konkurrerande leverantörer. Via bredbandsnätet kan du få upp till 1000 Mbit/s internet, telefoni och TV med möjlighet till HDTV och olika kanalpaket. Dessutom erbjuds välfärds- och fastighetstjänster samt smarta hemfunktioner. Antalet nya spännande tjänster och leverantörer i bredbandsnätet växer ständigt.

Nu har utbyggnaden startat

Har du inte skickat in din beställning är det hög tid nu. Vi kommer börja utbyggnaden i etapp 1 och 4 eftersom Telia kommer stänga ner telestationer i dessa områden.
Status
Intresse 13 st 3%
Beställning 103 st 22%
Ansluten 243 st 51%