Åhus Östra Sand
Ahus_Ostra_Sand_2
Fiber till Östra Sand

Vi har tecknat ett samarbetsavtal med Telenor/Bredbandsbolaget om att tillsammans
leverera fiber i området. Genom detta samarbete har vi möjlighet att starta en utbyggnad redan under 2018.

Vi på C4 Energi kommer utföra fiberutbyggnaden och äga nätet. När fibernätet är utbyggt kommer vi installera Telenors/Bredbandsbolagets utrustning. Det är sedan Telenors/Bredbandsbolagets tjänsteutbud Open Universe som kommer levereras i området under samarbetstiden.

Beställning
Alla fastighetsägare i området gör sin fiberbeställning till Telenor/Bredbandsbolaget. Denna görs digitalt via följande länk: villafiber.bredbandsbolaget.se.

Frågor gällande din beställning kontakta Telenor/Bredbandsbolaget:
Tel: 08-525 029 77
Vardagar: 08.00 - 17.00


Prisalternativ hos Telenor/Bredbandsbolaget
  • Endast installation: 14 900 kr
  • Installation samt Bredband 500 under 12 månader: 12 900 kr samt 199 kr/mån
  • Installation, Bredband 500 samt TV T-2 Flex under 12 månader: 12 900 kr samt 399 kr/mån
Status
Beställning 51 st 20%
Ansluten 0 st 0%