Nöbbelöv By
Senaste nytt i Nöbbelöv

16 april 2020
Beslutet för ledningsrätten i Nöbbelöv beräknas komma v. 21, detta efter att samtliga synpunkter på utskicket har mottagits. Efter beslut följer en överklagandetid på 4 veckor. Preliminär byggstart Juli/Augusti 2020 förutsatt att ingen överklagan inkommer som fördröjer.

30 januari 2020
De arkeologiska undersökningar pågår och det har nu påträffats ett 30...
gray Intresse 11 st 26%
gray Beställning 22 st 51%
Möjliga anslutningar: 43 st
Kontaktpersoner för Nöbbelöv By
  • Bengt Olsson / Djurröd
    , 070-393 46 05
Status
Intresse 11 st 26%
Beställning 22 st 51%
Ansluten 0 st 0%