Nöbbelöv By
Senaste nytt i Nöbbelöv

29 oktober 2020
Planerad byggstart under vecka 46, sträckan söderut kommer påbörjas först innan vi kommer till tätorten.

13 augusti 2020
Projektet blir senarelagt då vägföreningen i Nöbbelöv har överklagat gällande ersättningen av det schaktarbete som skall utföras i projektet, ärendet är nu överlämnat och ligger hos domstolen. Vilket innebär att även en del fastighe...
Status
Beställning 27 st 63%
Ansluten 0 st 0%