Nöbbelöv By
Senaste nytt i Nöbbelöv

13 augusti 2020
Projektet blir senarelagt då vägföreningen i Nöbbelöv har överklagat gällande ersättningen av det schaktarbete som skall utföras i projektet, ärendet är nu överlämnat och ligger hos domstolen. Vilket innebär att även en del fastigheter i Gringelstad projektet blir berörda av detta. I skrivande stund så vet vi ej när vi kan gå vidare med projektet.

16 apri...
Intresse Intresse 10 st 23%
Beställning Beställning 23 st 53%
Möjliga anslutningar: 43 st
Status
Intresse 10 st 23%
Beställning 23 st 53%
Ansluten 0 st 0%
#inlineditbutton