Kristianstad mitt
Kristianstad mitt

17 Maj 2019

Länsstyrelsen i Skåne har beslutat att C4 Energi inte tilldelas några stödpengar från Europeiska jordbruksfonden för bredbandsutbyggnad.
Vi kommer nu titta på möjligheten att bygga ut fibernät i områdena i egen regi utan stödmedel. I nuläget har vi därför inga besked om var och när det i så fall kan bli aktuellt med en fiberutbyggnad.

När mer information finns kommer den att publiceras under respektive område på fiberkartan.

Tack till alla som varit aktiva och hjälpt oss med sina intresseanmälningar som underlag till ansökningar. Dessa intresseanmälningar är viktiga för oss när vi framöver ska se om det ekonomiska går att bygga ut ytterligare på landsbygden i Kristianstads kommun.

Mer information om bidragsprocessen finns på länsstyrelsen hemsida.
Intresse Intresse 180 st 46%
Beställning Beställning 135 st 34%
Ansluten Ansluten 3 st 1%
Möjliga anslutningar: 394 st
Status
Intresse 180 st 46%
Beställning 135 st 34%
Ansluten 3 st 1%
#inlineditbutton