Planerade Områden / Projekt

Här presenterar vi de fiberprojekt som vi ev. kommer bygga ut framöver. Det är därför viktigt att Ni skickar in en beställning för att vi ska kunna har möjlighet att bygga ut området. Inga beslut är tagna för utbyggnad av dessa projekt.