Gringelstad
Gringelstad
Fiber till Gringelstad

19 november 2020

Arbetet i Nöbbelöv har startat efter ett långdraget ledningsrättsärende. Kabeln till Gringelstad är prioriterad och kommer att komma på plats under v48-49 varpå installationerna av anslutningar i Gringelstad kan börja.

13 augusti 2020

Projektet i Nöbbelöv har vägföreningen överklagat gällande ersättningen av det schaktarbete som skall utföras i projektet, ärendet är nu överlämnat och ligger hos domstolen. Vilket innebär att även en del fastigheter i Gringelstad projektet blir berörda av detta. I skrivande stund så vet vi ej när vi kan gå vidare med projektet.

9 juni 2020
Entreprenören har avslutat grävningsarbetet och jobbar nu med att få all fiber på plats i nätet. Under de närmaste veckorna utförs det även kundinstallationer. Innan nätet kan tas i drift måste dock förbindelsen med noden bli klar och den dröjer p g a pågående utgrävningar av arkeologiska fynd som gjorts på platsen där noden skall byggas.

30 januari 2020
De arkeologiska undersökningar pågår och det har nu påträffats ett 30-tal gravar. Detta innebär att vi har fått tänka om hur vi ska bygga området. Nya markavtal behövs skrivas och området kommer behövas projekteras om. Vi återkommer när vi har en fastställd tidsplan men detta innebär att projektet blir kraftigt förskjutet.

13 december 2019
Efter påbörjade grävarbeten i området Nöbbelöv gjordes arkeologiska fynd som gör att vi blir tvungna att skjuta på projektet till våren 2020. Vi återkommer med mer information när området är undersökt av arkeologer. Beslutet är taget av Länsstyrelsen att undersökningarna ska fortsätta under våren och detta beslut respekteras och efterföljs av C4 Energi. Det är givetvis oerhört tråkigt att projektet blir försenat men omständigheterna gör att vi inte har något annat val. Projektet Nöbbelöv är en förutsättning för att vi ska kunna ansluta kunderna i Gringelstad.

11 december 2019
Ni som ännu ej beställt fiber kommer att få ett brev hem till er, där beställningsblankett och en folder med mer information om fiber. Denna beställning önskas vara C4 tillhanda senast den 17 januari 2020.

29 november 2019
Schaktarbetet har börjat.

8 oktober 2019
Projektet är nu utökat med de fastigheter som finns på Knallstorpsvägen, vi önskar få in dessa kompletterande beställningar senast den 15 november 2019.

17 sep 2019
Tyvärr har vi stött på problem med marktillstånden vilket gör att vi kommer behöva ansöka om ledningsrätt. Detta kommer påverka projektets tidsplan. Vi återkommer när vi vet mer.

26 aug 2019
Nu kan även boende på Knallstorpsvägen beställa en fiberanslutning till detta projekt. Tänk på att adresserna tillhör landsbygd och då ska landsbygdsblanketten användas.

14 maj 2019
Projektet planeras att starta i september och det planeras att pågå fram till december 2019.

Det går fortfarande bra att beställa en fiberanslutning. Se på kartan om din fastighet klassas som tätort eller landsbygd. Grön markering innebär tätort och utanför denna markering gäller landsbygdspris (gäller nya beställningar från 1 januari 2018). Beställningsformulär hittar du under "Dokument". Det går även bra att beställa med mobilt Bank-ID.

Projektledare: Mats Olander,
Beställ din fiberanslutning

2018-01-02
Vill du beställa en fiberanslutning? Kontrollera på kartan om din fastighet klassas som tätort eller landsbygd. Tätortsområdet är grönmarkerat på kartan. Ligger din fastighet utanför denna markering använder du beställningsunderlag landsbygd. Du hittar beställningsformulären under "Dokument".
Kontaktpersoner för Gringelstad
Status
Beställning 102 st 64%
Ansluten 4 st 3%