Gringelstad
Gringelstad
Fiber till Gringelstad

8 oktober 2019
Projektet är nu utökat med de fastigheter som finns på Knallstorpsvägen, vi önskar få in dessa kompletterande beställningar senast den 15 november 2019.

17 sep 2019
Tyvärr har vi stött på problem med marktillstånden vilket gör att vi kommer behöva ansöka om ledningsrätt. Detta kommer påverka projektets tidsplan. Vi återkommer när vi vet mer.

26 aug 2019
Nu kan även boende på Knallstorpsvägen beställa en fiberanslutning till detta projekt. Tänk på att adresserna tillhör landsbygd och då ska landsbygdsblanketten användas.

14 maj 2019
Projektet planeras att starta i september och det planeras att pågå fram till december 2019.

Det går fortfarande bra att beställa en fiberanslutning. Se på kartan om din fastighet klassas som tätort eller landsbygd. Grön markering innebär tätort och utanför denna markering gäller landsbygdspris (gäller nya beställningar från 1 januari 2018). Beställningsformulär hittar du under "Dokument". Det går även bra att beställa med mobilt Bank-ID.

Projektledare: Mats Olander,
gray Intresse 33 st 23%
gray Beställning 70 st 49%
gray Ansluten 1 st 1%
Möjliga anslutningar: 142 st
Beställ din fiberanslutning

2018-01-02 Vill du beställa en fiberanslutning? Kontrollera på kartan om din fastighet klassas som tätort eller landsbygd. Tätortsområdet är grönmarkerat på kartan. Ligger din fastighet utanför denna markering använder du beställningsunderlag landsbygd. Du hittar beställningsformulären under "Dokument".
Kontaktpersoner för Gringelstad
  • Mikael Edvardsson
    , 044-12 42 24, 072-541 97 70
Status
Intresse 33 st 23%
Beställning 70 st 49%
Ansluten 1 st 1%