Färlöv
Senaste nytt i Färlöv

4 juni 2019

Vi har korrigerat en del adresser i området och flyttat dessa till vårt nya utbyggnadsprojekt Torsebro / Harastorp. Hittar Ni inte längre Er fastighet här så sök under området Torsebro / Harastorp för mer information.

I de centrala delarna av Färlöv gäller nedanstående information.
Större delen av centrala Färlöv är utbyggt med fiber. Det går därför bra att skicka in en beställning om du önskar en fiberanslutning. När en anslutning blir aktuell kommer vår entreprenör Telarco kontakta dig via telefon.
Status
Beställning 27 st 7%
Ansluten 199 st 55%