Ekestad Flackarp
Ekestad
Fiber till Ekestad och Flackarp

20 december 2018

Stora delar av projektet är nu klart och området är utbyggt med fiber. Vi har enstaka kunder kvar att ansluta, dessa är inbokade under januari 2019.

Vägnätet kommer att återställas efter jul- och nyårshelgerna.

Kontaktuppgifter till BRS Networks
0498-65 75 50
gray Beställning 5 st 3%
gray Ansluten 117 st 64%
Möjliga anslutningar: 184 st
Projektets längd

P.g.a. marktillstånd som tagit tid kommer projektets sluttid blir något senare än beräknat. Vår entreprenör för projektet beräknar att vi kommer vara i området ca 1månad längre än planerat.

Beställ innan 30 april 2018

Vi vill passa på att tacka er som deltog på informationsmötet på Tommarps Gårdshotell. Sista dagen att beställa en fiberanslutning är 30 april 2018. Efter detta datum kommer prisbilden se annorlunda ut och vi kan heller inte garantera ett leveransdatum. Alla som har beställt senast 30 april 2018 kommer anslutas senast 30 september 2018. Vi kommer längre fram publicera kontaktuppg...

Det går fortfarande bra att beställa

2018-01-02 Vill du beställa en fiberanslutning? Kontrollera på kartan om din fastighet klassas som tätort eller landsbygd. Tätortsområdet är grönmarkerat på kartan. Ligger din fastighet utanför denna markering använder du beställningsunderlag landsbygd. Du hittar beställningsformulären under "Dokument".
Kontaktpersoner för Ekestad Flackarp
  • Otto Sandström
    , 070-910 99 93
Status
Beställning 5 st 3%
Ansluten 117 st 64%