Ekestad Flackarp
Ekestad
Fiber till Ekestad och Flackarp

10 september 2019

Större delen av området är utbyggt med fiber. Det går därför bra att skicka in en beställning om du önskar en fiberanslutning. När en anslutning blir aktuell kommer vår entreprenör Telarco kontakta dig via telefon.

Beställning Beställning 8 st 4%
Ansluten Ansluten 120 st 64%
Möjliga anslutningar: 187 st
Projektets längd

P.g.a. marktillstånd som tagit tid kommer projektets sluttid blir något senare än beräknat. Vår entreprenör för projektet beräknar att vi kommer vara i området ca 1månad längre än planerat.

Beställ innan 30 april 2018

Vi vill passa på att tacka er som deltog på informationsmötet på Tommarps Gårdshotell. Sista dagen att beställa en fiberanslutning är 30 april 2018. Efter detta datum kommer prisbilden se annorlunda ut och vi kan heller inte garantera ett leveransdatum. Alla som har beställt senast 30 april 2018 kommer anslutas senast 30 september 2018. Vi kommer längre fram publicera kontaktuppg...

Det går fortfarande bra att beställa

2018-01-02
Vill du beställa en fiberanslutning? Kontrollera på kartan om din fastighet klassas som tätort eller landsbygd. Tätortsområdet är grönmarkerat på kartan. Ligger din fastighet utanför denna markering använder du beställningsunderlag landsbygd. Du hittar beställningsformulären under "Dokument".
Kontaktpersoner för Ekestad Flackarp
Status
Beställning 8 st 4%
Ansluten 120 st 64%