Bjärnhult
Nu kan du skicka in din beställning

17 Maj 2019

Länsstyrelsen i Skåne har beslutat att C4 Energi inte tilldelas några stödpengar från Europeiska jordbruksfonden för bredbandsutbyggnad.
Vi kommer nu titta på möjligheten att bygga ut fibernät i områdena i egen regi utan stödmedel. I nuläget har vi därför inga besked om var och när det i så fall kan bli aktuellt med en fiberutbyggnad.

När mer information finns kommer den att publiceras under respektive område på fiberkartan.

Tack till alla som varit aktiva och hjälpt oss med sina intresseanmälningar som underlag till ansökningar. Dessa intresseanmälningar är viktiga för oss när vi framöver ska se om det ekonomiska går att bygga ut ytterligare på landsbygden i Kristianstads kommun.

Mer information om bidragsprocessen finns på länsstyrelsen hemsida.
gray Intresse 26 st 21%
gray Beställning 49 st 40%
Möjliga anslutningar: 124 st
Information beställning

När du har beställt din fiberanslutning med korrekt beställningsunderlag eller med Bank-ID blir din fastighet markerad med en blå prick på kartan. Det är en bekräftelse på att vi mottagit din beställning. Ta kontakt med oss du har problem med att beställa eller om du vill ha en beställningsblankett skickad via brev (044-780 75 20).
Kontaktpersoner för Bjärnhult
  • Ewa Lönn
    , 070-316 59 33
  • Andreas Pettersson
    , 073-982 36 55
  • Per Alverup
    , 076-812 36 82
Status
Intresse 26 st 21%
Beställning 49 st 40%
Ansluten 0 st 0%