Åhus Kärr
Nu kan du skicka in din beställning

Nu kör vi igång projektet. Beslutet är taget att en utbyggnad kommer ske i området med preliminär start hösten 2019.

Då C4 Energi inte fick bidrag har vi tittat på möjligheten att bygga ut i egen regi och detta är nu beslutat. Vi har reviderat fiberkartan och kontrollerat adresser som är möjliga i denna utbyggnad. Finns inte din adress med i projektet så innebär detta att vi kommer kontrollera möjligheten till en anslutning i en senare etapp.

Beställ din fiberanslutning idag!
Den tidigare informationen om att enbart ett antal fastigheter hade möjlighet till anslutning är inte längre relevant. Vi kommer bygga ut ett större område och har därför tagit bort den tidigare informationen, som inte längre är korrekt.
gray Beställning 23 st 34%
Möjliga anslutningar: 68 st
Status
Beställning 23 st 34%
Ansluten 0 st 0%