Åhus Kärr
ahuskarr1
Nu kan du skicka in din beställning


9 februari 2021
Projektet är klart, för ev. tillkommande kunder kommer vi att utföra dessa som förtätningar framöver.

17 november 2020

Kundinstallationer pågår.

28 oktober 2020

Under vecka 45 så påbörjas installationer av fiber.

11 mars 2020

Schaktarbetet skall vara igång.

17 sep 2019
Nu är maskinerna igång och vår entreprenör för området är Telarco. Ni kommer se deras maskiner köra runt i området och gräva. Vi hoppas Ni har överseende med detta då det kan påverka trafiksituationen.

Projektledare: Mattias Samuelsson,

10 sep 2019
Nu är projektet igång och vi kommer påbörja grävningen inom ett par veckor. Mer information om tidsplanen kommer när alla avtal är klara och tillstånd godkända.

Det är ännu inte för sent att beställa en anslutning och vara med i första utbyggnadsfasen.


maj 2019
Nu kör vi igång projektet. Beslutet är taget att en utbyggnad kommer ske i området med preliminär start hösten 2019.

Då C4 Energi inte fick bidrag har vi tittat på möjligheten att bygga ut i egen regi och detta är nu beslutat. Vi har reviderat fiberkartan och kontrollerat adresser som är möjliga i denna utbyggnad. Finns inte din adress med i projektet så innebär detta att vi kommer kontrollera möjligheten till en anslutning i en senare etapp.

Beställ din fiberanslutning idag!
Den tidigare informationen om att enbart ett antal fastigheter hade möjlighet till anslutning är inte längre relevant. Vi kommer bygga ut ett större område och har därför tagit bort den tidigare informationen, som inte längre är korrekt.
Status
Beställning 28 st 39%
Ansluten 15 st 21%