Södra Lökaröd
sodralokis_2
Skicka in din beställning

21 augusti 2019
Tyvärr har en del adresser som tillhör Tomelilla hamnat på kartan. Dessa adresser är nu borttagna och vi hänvisar till Tomelilla kommuns fiberkarta. Se www.tomelilla.se... C4 Energi har alltså inte möjlighet att erbjuda fiber till de borttagna adresserna. Områden det berör är främst Bonaröd, Gussaröd och N Björstorp. Ett brev kommer skickas ut till de berörda adresserna.

9 augusti 2019
Ni som tidigare anmält ert intresse för fiber skall skicka in er beställning till C4, denna blankett finns under fliken dokument.

Nu har vi fått in fler adresser i området, är det så att det saknas adresser, så får ni höra av er.

5 augusti 2019

Tisdagen & onsdagen den 6 & 7 augusti kommer vi att köra runt med husbilen i hela området och framför allt i Myrestad. Alla är välkomna och ställa frågor om C4 Fibernät´s fiberutbyggnad, och självklart så går det bra att beställa fiber av oss när vi är på plats.

12 juli 2019

Vi fanns på plats i Södra Lökaröd den 11 juli och det kändes väldigt positivt att C4 fanns på plats och informerade om fiber, framtid. Det som nu kommer att hända härnäst är att C4 blev inbjudna på 2 av de olika vägföreningarna att informera om C4:s visioner.det kom väldigt mycket folk som var intresserade av att få fiber i området, nu blev vi inbjudna att va med på 2 olika föreningar att prata om fiber och C4 Fibernät i området. Vad kan ni själva göra i Södra Lökaröd ?
Jo det ni kan göra är att ni informerar varandra om vad som kommer att hända, och be dem skicka in sin beställning. Antingen genom att printa ut beställningen under fliken dokument, det finns även möjlighet att göra det via Bank-ID, dock så kan en del inte göra detta då alla adresser inte ännu inte är inlagda i området.

17 Maj 2019

Länsstyrelsen i Skåne har beslutat att C4 Energi inte tilldelas några stödpengar från Europeiska jordbruksfonden för bredbandsutbyggnad.
Vi kommer nu titta på möjligheten att bygga ut fibernät i områdena i egen regi utan stödmedel. I nuläget har vi därför inga besked om var och när det i så fall kan bli aktuellt med en fiberutbyggnad.

När mer information finns kommer den att publiceras under respektive område på fiberkartan.

Tack till alla som varit aktiva och hjälpt oss med sina intresseanmälningar som underlag till ansökningar. Dessa intresseanmälningar är viktiga för oss när vi framöver ska se om det ekonomiska går att bygga ut ytterligare på landsbygden i Kristianstads kommun.

Mer information om bidragsprocessen finns på länsstyrelsen hemsida.
gray Intresse 22 st 11%
gray Beställning 71 st 36%
Möjliga anslutningar: 195 st
Status
Intresse 22 st 11%
Beställning 71 st 36%
Ansluten 0 st 0%