Södra Lökaröd
sodralokis_2
Nu har den första kunden i Södra Lökaröd fått sin fiber installerad.

3 december 2020

Projektet i Södra Lökaröd har funnit med oss under ett bra tag och tillsammans med Tomelilla kommun har vi nu kunnat göra verklighet av planerna på fiber för de drygt 200 fastigheterna. Fastigheterna finns i både Kristianstads kommun och Tomelilla kommun och nu har den första kunden i projektet anslutits till fibernätet.
- Först ut blev Peter Johansson på kärrvägen och han är mycket nöjd med att ha valt fiber från C4 Energis öppna fibernät, arbetet med att ansluta kunder fortsätter nu i området.

22 oktober 2020
Avtalet med vägföreningen är klart och arbetet går vidare. De första hushållen har blivit installerade.

21 september 2020

Fiber på väg till området i och runt Södra Lökaröd – men arbetet riskerar att avstanna
Under ett antal år har det pratats om utbyggnad av fibernät i och runt Södra Lökaröd och nu är det igång! Tjänsterna som erbjuds genom fibernätet kommer att göra det möjligt att ta del av det framtida digitala samhället, vilket blir allt viktigare efterhand som det gamla telefonnätet tas ur drift.
C4 energi arbetar sedan i augusti aktivt i området med hjälp av sin entreprenör Telarco och även om det förberedande arbetet gått bra finns det nu en avsevärd risk för att kraftiga förseningar väntar när det gäller driftsättning.
Anledningen är att den dialog som förts med en vägförening i området inte resulterat i att avtalsfrågan helt kunnat lösas. Utan avtal som ger entreprenören tillgång till vägområdet går det inte att nå samtliga adresser. Även på platser där arbete redan utförts blir uppkopplingen väntande tills avtalsfrågan är löst.
Arbetet hittills
I dagsläget är stamledningen färdig fram till Torasteröd där installationer och driftsättning utförs när förberedelserna i fibernoden är klara. Anläggningen av kanalisation och kopplingsskåp är färdigt i Myrestad och byggs just nu i det västra området. Det östra området kommer att förberedas med kanalisation med start i oktober. Inom de närmaste veckorna kommer också visst arbete ske söder om Myrestad och i riktning mot Orehuset där kanalisationen varit förberedd sedan tidigare. Avslutningsvis kommer byggnationerna längs Lillehemsvägen att utföras under senhöst och vinter. Men tills avtalsfrågan är löst kan inte arbetet fortgå och området kan inte få tillgång till fiber.


9 september 2020

Vi gör snart de första installationerna i Torasteröd, så ni som ännu inte beställt fiber i detta område, skicka in din beställning så ni kommer med nu.

17 augusti 2020

Vår Entreprenör/Telarco jobbar nu med att boka in de boende i området för att planera deras tomtschakt etc.
OBS: Ni som ännu inte beställt fiber, ta nu chansen att få fiber till din fastighet.

7 juli 2020

Informationsträff: tisdagen den 30 juni & onsdagen den 1 juli visade ett stort intresse och många frågor om utbyggnaden i hela området. Vi bjöd på grillad korv och dryck samt en liten sommarpresent.

18 juni 2020

Nu drar vi igång med fiberutbyggnaden i området

I vecka 26 så kommer alla som är med i detta projekt att få ett brev hem i brevlådan med diverse information. (skickas till folkbokföringsadressen).

Vi ser att det finns fastigheter i området som inte ännu beställt fiber, är du intresserad av att få fiber till din fastighet? Då kan du ta med din beställning till vår informationsträff ”se nedan”.

Vi kommer att finnas på plats i korsningen Myrestadsvägen / Bokvägen följande dagar och svara på frågor & funderingar gällande projektet.

Tisdagen den 30 juni klockan 11:00 – 14:00

Onsdagen den 1 juli klockan 11:00 – 14:00

Om du kommer och besöker oss och visar upp detta brev så bjuder vi på något gott att tugga på och så får du en liten sommarpresent.

• Entreprenadarbete kommer att utföras i området mellan vecka 27–32
• Kundinstallationer planeras att utföras under 2020

Sista inlämningsdag är 27 juli 2020

I C4 Energis öppna fibernät väljer du själv vilka tjänster du vill ha.
På föjande länk: www.c4energifibernat.se kan du ta del av tjänsteutbudet och erbjudanden.

Projektledare:
Mats Olander

072-083 22 24

5 maj 2020
Arbetet på en gemensam fiberutbyggnad mellan Tomelilla & Kristianstad kommun pågår, vi väntar i skrivande stund på en del pappers underlag skall bli klara. Så har du ännu inte beställt fiber så har du nu chansen att göra det. Ett brev kommer inom kort att skickas ut till de berörda adresserna.

9 augusti 2019
Ni som tidigare anmält ert intresse för fiber skall skicka in er beställning till C4, denna blankett finns under fliken dokument.

Nu har vi fått in fler adresser i området, är det så att det saknas adresser, så får ni höra av er.

5 augusti 2019

Tisdagen & onsdagen den 6 & 7 augusti kommer vi att köra runt med husbilen i hela området och framför allt i Myrestad. Alla är välkomna och ställa frågor om C4 Fibernät´s fiberutbyggnad, och självklart så går det bra att beställa fiber av oss när vi är på plats.

12 juli 2019

Vi fanns på plats i Södra Lökaröd den 11 juli och det kändes väldigt positivt att C4 fanns på plats och informerade om fiber, framtid. Det som nu kommer att hända härnäst är att C4 blev inbjudna på 2 av de olika vägföreningarna att informera om C4:s visioner.det kom väldigt mycket folk som var intresserade av att få fiber i området, nu blev vi inbjudna att va med på 2 olika föreningar att prata om fiber och C4 Fibernät i området. Vad kan ni själva göra i Södra Lökaröd ?
Jo det ni kan göra är att ni informerar varandra om vad som kommer att hända, och be dem skicka in sin beställning. Antingen genom att printa ut beställningen under fliken dokument, det finns även möjlighet att göra det via Bank-ID, dock så kan en del inte göra detta då alla adresser inte ännu inte är inlagda i området.

17 Maj 2019

Länsstyrelsen i Skåne har beslutat att C4 Energi inte tilldelas några stödpengar från Europeiska jordbruksfonden för bredbandsutbyggnad.
Vi kommer nu titta på möjligheten att bygga ut fibernät i områdena i egen regi utan stödmedel. I nuläget har vi därför inga besked om var och när det i så fall kan bli aktuellt med en fiberutbyggnad.

När mer information finns kommer den att publiceras under respektive område på fiberkartan.

Tack till alla som varit aktiva och hjälpt oss med sina intresseanmälningar som underlag till ansökningar. Dessa intresseanmälningar är viktiga för oss när vi framöver ska se om det ekonomiska går att bygga ut ytterligare på landsbygden i Kristianstads kommun.

Mer information om bidragsprocessen finns på länsstyrelsen hemsida.
Intresse Intresse 14 st 6%
Beställning Beställning 66 st 29%
Ansluten Ansluten 63 st 28%
Möjliga anslutningar: 226 st
Status
Intresse 14 st 6%
Beställning 66 st 29%
Ansluten 63 st 28%