Österlia
osterlia2
Utbyggt område

Större delen av området är utbyggt med fiber. Vi utför med jämna mellanrum förtätningsrundor vilket innebar att vi ansluter fastigheter som har skickat in en beställning.
Vi kommer kontakta respektive fastighetensägare när en anslutning blir aktuell.

19 maj 2020

Schaktarbetet är i stort sätt klart och bokning av kundinstallationer pågår.

Projektledare: Mats Olander,


17 sep 2019
Nu är maskinerna igång och vår entreprenör för området är Telarco. Ni kommer se deras maskiner köra runt i området och gräva. Vi hoppas Ni har överseende med detta då det kan påverka trafiksituationen.

10 sep 2019
Nu är projektet igång och vi kommer påbörja grävningen inom ett par veckor. Mer information om tidsplanen kommer när alla avtal är klara och tillstånd godkända.

Det är ännu inte för sent att beställa en anslutning och vara med i första utbyggnadsfasen.

maj 2019
Nu kör vi igång projektet. Beslutet är taget att en utbyggnad kommer ske i området med preliminär start hösten 2019.

Då C4 Energi inte fick bidrag har vi tittat på möjligheten att bygga ut i egen regi och detta är nu beslutat. Vi har reviderat fiberkartan och kontrollerat adresser som är möjliga i denna utbyggnad. Finns inte din adress med i projektet så innebär detta att vi kommer kontrollera möjligheten till en anslutning i en senare etapp.

Beställ din fiberanslutning idag!
Intresse Intresse 15 st 24%
Beställning Beställning 3 st 5%
Ansluten Ansluten 34 st 54%
Möjliga anslutningar: 63 st
Status
Intresse 15 st 24%
Beställning 3 st 5%
Ansluten 34 st 54%