Österlia
osterlia2
Senaste nytt i Österlia

19 maj 2020

Schaktarbetet är i stort sätt klart och bokning av kundinstallationer pågår.

Projektledare: Mats Olander,


17 sep 2019
Nu är maskinerna igång och vår entreprenör för området är Telarco. Ni kommer se deras maskiner köra runt i området och gräva. Vi hoppas Ni har överseende med detta då det kan påverka trafiksituationen.

10 sep 2019
Nu är projektet igång och vi kommer påbörja grävningen inom ett par veckor. Mer information om tidsplanen kommer när alla avtal är klara och tillstånd godkända.

Det är ännu inte för sent att beställa en anslutning och vara med i första utbyggnadsfasen.

maj 2019
Nu kör vi igång projektet. Beslutet är taget att en utbyggnad kommer ske i området med preliminär start hösten 2019.

Då C4 Energi inte fick bidrag har vi tittat på möjligheten att bygga ut i egen regi och detta är nu beslutat. Vi har reviderat fiberkartan och kontrollerat adresser som är möjliga i denna utbyggnad. Finns inte din adress med i projektet så innebär detta att vi kommer kontrollera möjligheten till en anslutning i en senare etapp.

Beställ din fiberanslutning idag!
gray Intresse 17 st 27%
gray Beställning 31 st 49%
gray Ansluten 4 st 6%
Möjliga anslutningar: 63 st
Status
Intresse 17 st 27%
Beställning 31 st 49%
Ansluten 4 st 6%