Tosteberga
Senaste nytt i Tosteberga

11 januari 2021

Nu är grävningen i den nordöstra delen igång men själva nätet kommer inte vara igång förens tryckningar är gjord över trafikverkets vägar osv. Med andra ord all grävning kommer att utföras först innan det blir dags för installationer i husen.

18 december 2020

Planerad grävstart i nord östra Tosteberga i januari 2021

28 september 2020

Den sista etappen av fiberutbyggnaden i Tosteberga och österut är under projektering.
Preliminärt så startar arbetet med bygg/grävstart under November.

10 juni 2019
Nu är all fiberkabel i hela området nergrävd, nästa steg är att vår underentreprenör Telarco kommer att ka kontakt med de som beställt fiber, detta arbete beräknas starta vecka 25.
Hela projektet beräknas bli klart någon gång i augusti.
Projektledare:
Kontaktpersoner för Tosteberga
Status
Beställning 18 st 18%
Ansluten 38 st 38%