Tosteberga
Beställning Beställning 20 st 20%
Ansluten Ansluten 37 st 37%
Möjliga anslutningar: 100 st
Senaste nytt i Tosteberga

28 september 2020

Den sista etappen av fiberutbyggnaden i Tosteberga och österut är under projektering.
Preliminärt så startar arbetet med bygg/grävstart under November.

10 juni 2019
Tosteberga_5
Nu är all fiberkabel i hela området nergrävd, nästa steg är att vår underentreprenör Telarco kommer att ka kontakt med de som beställt fiber, detta arbete beräknas starta vecka 25.
Hela projektet beräknas bli klart någon gång i augusti.
Projektledare:
Kontaktpersoner för Tosteberga
Status
Beställning 20 st 20%
Ansluten 37 st 37%
#inlineditbutton