Tosteberga
gray Beställning 19 st 19%
gray Ansluten 37 st 37%
Möjliga anslutningar: 100 st
Senaste nytt i Tosteberga

10 juni 2019
Tosteberga_5
Nu är all fiberkabel i hela området nergrävd, nästa steg är att vår underentreprenör Telarco kommer att ka kontakt med de som beställt fiber, detta arbete beräknas starta vecka 25.
Hela projektet beräknas bli klart någon gång i augusti.
Projektledare:
Kontaktpersoner för Tosteberga
Status
Beställning 19 st 19%
Ansluten 37 st 37%