Kiaby
Fibernät Kiaby

Projektstatus Delar av Kiaby är utbyggt. Vi tittar på möjligheten att ansluta resterande fastigheter som skickar in beställning. Beställning Se på kartan om din fastighet klassas som tätort eller landsbygd. Grön markering innebär tätort och utanför denna markering gäller landsbygdspris. Beställningsformulär hittar du under "Dokument". Detta gäller nya beställningar från 1 januari 2018.
Intresse Intresse 6 st 6%
Beställning Beställning 20 st 21%
Ansluten Ansluten 36 st 37%
Möjliga anslutningar: 97 st
Det går fortfarande bra att beställa

2018-01-05
Vill du beställa en fiberanslutning? Kontrollera på kartan om din fastighet klassas som tätort eller landsbygd. Tätortsområdet är grönmarkerat på kartan. Ligger din fastighet utanför denna markering använder du beställningsunderlag landsbygd. Du hittar beställningsformulären under "Dokument".

Beställ innan årsskiftet

Samtliga fastigheter på kartan har möjlighet att beställa till tätortspris fram till årsskiftet 2017-2018. Från 1 januari 2018 gäller tätortpris i grönmarkerat område (för tillkommande beställningar) och landsbygdspris utanför markerat område (se karta). Tätortspris 18.300 kr komplett installation 14.500 kr fiber till tomtgräns Landsbygdspris 22.300 kr komplett instal...
Status
Intresse 6 st 6%
Beställning 20 st 21%
Ansluten 36 st 37%