Vanneberga
Uppkopplat område

28 februari 2019

Stora delar av Vanneberga är utbyggt med fiber. Vi arbetar för att fortsätta utbyggnaden i de områden som inte är utbyggda.
Vi tittar nu på möjligheterna att bygga ut fibernätet i området kring Thimsfuret. Vi kommer informera respektive fastighetsägare när vi har möjlighet att påbörja utbyggnaden.

gray Beställning 18 st 15%
gray Ansluten 59 st 48%
Möjliga anslutningar: 124 st
Status
Beställning 18 st 15%
Ansluten 59 st 48%