Hörröd
Horrod2
Nu börjar vi gräva i Hörröd!


9 februari 2021
Projektet är klart, för ev. tillkommande kunder kommer vi att utföra dessa som förtätningar framöver.

19 augusti 2020

Telarco har kommit halvvägs igenom installationerna av fiberutrustning och driftsättning av bredband på de adresser som har gjort beställningar till C4 Energi. Samtliga adresser med beställningar beräknas vara uppkopplade mot nätet inom de...
Kontaktpersoner för Hörröd
Status
Beställning 11 st 16%
Ansluten 36 st 53%