Hörröd
Horrod2
Nu börjar vi gräva i Hörröd!


9 februari 2021
Projektet är klart, för ev. tillkommande kunder kommer vi att utföra dessa som förtätningar framöver.

19 augusti 2020

Telarco har kommit halvvägs igenom installationerna av fiberutrustning och driftsättning av bredband på de adresser som har gjort beställningar till C4 Energi. Samtliga adresser med beställningar beräknas vara uppkopplade mot nätet inom de...
Intresse Intresse 3 st 4%
Beställning Beställning 15 st 22%
Ansluten Ansluten 31 st 46%
Möjliga anslutningar: 68 st
Kontaktpersoner för Hörröd
  • Jan Sonnvik
    , 070-224 25 86
  • Anders Tjellander
    , 073-335 24 11
  • Anders Pålsson
    , 070-835 28 60
Status
Intresse 3 st 4%
Beställning 15 st 22%
Ansluten 31 st 46%
#inlineditbutton