Olseröd
Fibernät

En del fastigheter i området är anslutna till vårt Fibernät. Är du en av dom som inte är ansluten men vill ha en fiberanslutning hittar du beställningsunderlag under fliken "Dokument".
Området ansluts löpande och fastighetsägare med inskickad beställning kommer att bli kontaktad när en anslutning blir aktuell. Välkommen in med din beställning.
Ansluten Ansluten 65 st 69%
Möjliga anslutningar: 94 st
Kontaktpersoner för Olseröd
Status
Beställning 0 st 0%
Ansluten 65 st 69%