Degeberga Sommarby
Fibernät

En del fastigheter i området är anslutna till vårt Fibernät. Är du en av dom som inte är ansluten men vill ha en fiberanslutning hittar du beställningsunderlag under fliken "Dokument".
Området ansluts löpande och fastighetsägare med inskickad beställning kommer att bli kontaktad när en anslutning blir aktuell. Välkommen in med din beställning.
Beställning Beställning 13 st 12%
Ansluten Ansluten 56 st 53%
Möjliga anslutningar: 105 st
Status
Intresse 0 st 0%
Beställning 13 st 12%
Ansluten 56 st 53%