Juleboda & Rigeleje
Fibernät

En del fastigheter i området är anslutna till vårt Fibernät. Är du en av dom som inte är ansluten men vill ha en fiberanslutning hittar du beställningsunderlag under fliken "Dokument".
Området ansluts löpande och fastighetsägare med inskickad beställning kommer att bli kontaktad när en anslutning blir aktuell. Välkommen in med din beställning.
gray Beställning 11 st 6%
gray Ansluten 75 st 39%
Möjliga anslutningar: 190 st
Status
Beställning 11 st 6%
Ansluten 75 st 39%