Maglehem
Fibernät

16 juni 2021

Arbete pågår med tillstånd mm för att kunna förse södra Maglehem och Drakamöllan m.fl. med fiber. När det gäller själva Blåherremölla så har vi ingen fastställd tidsplan utan vi håller på att titta över utbyggnaden i detta område.

4 december 2020

Nu är det beslutat att vi skall förse den södra delen av Maglehem med fiber och även Drakamöllan.
En del fastigheter i området är anslutna till vårt Fibernät. Är du en av dom som inte är ansluten men vill ha en fiberanslutning hittar du beställningsunderlag under fliken "Dokument".
Området ansluts löpande och fastighetsägare med inskickad beställning kommer att bli kontaktad när en anslutning blir aktuell. Välkommen in med din beställning.
Intresse Intresse 14 st 7%
Beställning Beställning 19 st 10%
Ansluten Ansluten 96 st 48%
Möjliga anslutningar: 199 st
Status
Intresse 14 st 7%
Beställning 19 st 10%
Ansluten 96 st 48%