Maglehem
Fibernät

3 februari 2022

För att få fram fiber till området så krävs det att vi måste beträda ett naturreservat.

Befintlig fiber kommer från Maglehem och går längs med Sockenvägen fram till Julebodaån, på södra sidan av ån är det Naturvårdsverket som är markägare och fastigheten ingår i ett naturreservat och då krävs det en dispens av länsstyrelsen för att gå fram med fibern. (Dispens är sökt)

16 juni 2021

Arbete pågår med tillstånd mm för att kunna förse södra Maglehem och Drakamöllan m.fl. med fiber. När det gäller själva Blåherremölla så har vi ingen fastställd tidsplan utan vi håller på att titta över utbyggnaden i detta område.

4 december 2020

Nu är det beslutat att vi skall förse den södra delen av Maglehem med fiber och även Drakamöllan.
En del fastigheter i området är anslutna till vårt Fibernät. Är du en av dom som inte är ansluten men vill ha en fiberanslutning hittar du beställningsunderlag under fliken "Dokument".
Området ansluts löpande och fastighetsägare med inskickad beställning kommer att bli kontaktad när en anslutning blir aktuell. Välkommen in med din beställning.
Intresse Intresse 6 st 3%
Beställning Beställning 13 st 7%
Ansluten Ansluten 101 st 52%
Möjliga anslutningar: 195 st
Status
Intresse 6 st 3%
Beställning 13 st 7%
Ansluten 101 st 52%