Maglehem
Fibernät

4 december 2020

Nu är det beslutat att vi skall förse den södra delen av Maglehem med fiber och även Drakamöllan.
En del fastigheter i området är anslutna till vårt Fibernät. Är du en av dom som inte är ansluten men vill ha en fiberanslutning hittar du beställningsunderlag under fliken "Dokument".
Området ansluts löpande och fastighetsägare med inskickad beställning kommer att bli kontaktad när en anslutning blir aktuell. Välkommen in med din beställning.
Intresse Intresse 16 st 8%
Beställning Beställning 14 st 7%
Ansluten Ansluten 96 st 48%
Möjliga anslutningar: 199 st
Status
Intresse 16 st 8%
Beställning 14 st 7%
Ansluten 96 st 48%