Maglehem
Fibernät

En del fastigheter i området är anslutna till vårt Fibernät. Är du en av dom som inte är ansluten men vill ha en fiberanslutning hittar du beställningsunderlag under fliken "Dokument".
Området ansluts löpande och fastighetsägare med inskickad beställning kommer att bli kontaktad när en anslutning blir aktuell. Välkommen in med din beställning.
Intresse Intresse 17 st 9%
Beställning Beställning 14 st 7%
Ansluten Ansluten 92 st 47%
Möjliga anslutningar: 196 st
Status
Intresse 17 st 9%
Beställning 14 st 7%
Ansluten 92 st 47%
#inlineditbutton