magnify

Landsbygd bidragsområden

Landsbygd bidragsområden

Här syns de områden som vi kommer ansöka om bidrag för att bygga ut.

Att bygga infrastuktur utanför tätorter är mycket kostsamt. Vi söker därför statliga bidrag för att kunna hålla nere utbyggnadskostnaden. Det som gäller idag är att bidrag skall sökas under vintern 2016. C4 Energi söker normalt sett bidrag om det inte finns en ekonomisk förening för fiberutbyggnad i området. Beslut om bidrag tas av Länsstyrelsen Skåne och beräknas presenteras i våren 2017 på länsstyrelsens hemsida.

Då det ännu inte finns beslut tagna om bidragen så finns det ingen framtagen beställningsblankett. Blanketten som finns på Fiberkartan gäller enbart de områden som inte är landsbygdsprojekt och beroende av ekonomiskt stöd.

Vi kommer inom kort att göra om Fiberkartan för landsbygden, för att få en bättre överblick över de områden som är aktuella för bidrag. Då det inkommit en del beställningar som inte är giltiga, då de inte gäller för landsbygden, kommer vi även att nollställa alla beställningar för landsbygden.

Vi kommer meddela på denna sida när priset för landsbygdsprojekten är framtagen och det går bra att beställa enligt vår beställningsblankett för landsbygden.

Vi har valt att dölja övriga områden under tiden vi arbetar fram en ny översiktsbild. Det betyder inte att Ni inte kan anmäla intresse och att gamla intressen är borta. Områdena syns inte här för tillfället men adresserna fungerar som vanligt.
Områden
#inlineditbutton