magnify

Uppkopplade områden

Uppkopplade områdenInformation
I dessa områden är delar av fibernätet utbyggt. I de delar fibernätet inte är utbyggt krävs det att flertalet fastighetsägare gör en beställning. Vi går sedan vidare med projektering och presenterar en tidsplan för området.

Beställning
Här hittar du beställningsunderlag i PDF format.

Ta kontakt om du önskar att vi skickar hem ett beställningsunderlag via brev till dig.

Leveranstid
Beställningsantalet styr när en utbyggnad kan bli aktuell.
#inlineditbutton