magnify

Planerade områden 2017

Planerade områden 2017

Här syns de områden som är planerade för utbyggnad 2017 och framåt. Tidsplanen kommer att presenteras under respektive område när denna är klar. Det betyder inte att det byggs ut med säkerhet 2017 utan det beror på tidsplanen och antalet beställningar.

Omprioriteringar kan göras om intresset är stort eller att beställningsantalet inte är tillräckligt!
#inlineditbutton