Viby
Viby

Fiber till Viby

Senast uppdaterad: 4 januari 07:51

Projektstatus

Vi kommer under hösten 2017 fortsätta utbyggnaden av fibernätet i Viby. Vi beräknar att etapp 4 (gul markering) kommer påbörjas under oktober månad.

Tidsplan Etapp 4

Projektstart: Oktober 2017
Kundanslutningar: Vår entreprenör Telarco kommer ta kontakt med fastighetsägare löpande och boka in tid för installation.
NamnViby
Adresser402
gray Beställning 62 st 15%
gray Ansluten 170 st 42%
Kontaktpersoner för Viby
Status
Beställning 62 st 15%
Ansluten 170 st 42%
#inlineditbutton