Viby
Viby

Fiber till Viby

Senast uppdaterad: 4 januari 07:51

Projektstatus

Vi kommer under hösten 2017 fortsätta utbyggnaden av fibernätet i Viby. Vi beräknar att etapp 4 (gul markering) kommer påbörjas under oktober månad.

Tidsplan Etapp 4

Projektstart: Oktober 2017
Kundanslutningar: Vår entreprenör Telarco kommer ta kontakt med fastighetsägare löpande och boka in tid för installation.
gray Beställning 54 st 13%
gray Ansluten 181 st 45%
Möjliga anslutningar: 402 st
Kontaktpersoner för Viby
Status
Beställning 54 st 13%
Ansluten 181 st 45%