Åhus Trollsländevägen
Ahus_Trollslandevagen2

Fiber till projekt Trollsländevägen

Senast uppdaterad: 5 januari 13:00

Tidsplan

Etapp 1 (blå markering karta)
Projektstart: April 2017
Schaktarbete klart.
Kundanslutningar pågår.
Etapp 2 (grön markering karta)
Schaktarbete klart.
Vi kommer fortsätta ansluta kunder i etapp 2 när etapp 1 är klar.
gray Beställning 29 st 8%
gray Ansluten 189 st 49%
Möjliga anslutningar: 384 st
Kontaktpersoner för Åhus Trollsländevägen
Status
Beställning 29 st 8%
Ansluten 189 st 49%