Södra Lökaröd
Anmäl ditt intresse

12 juli 2019

Vi fanns på plats i Södra Lökaröd den 11 juli och det kändes väldigt positivt att C4 fanns på plats och informerade om fiber, framtid. Det som nu kommer att hända härnäst är att C4 blev inbjudna på 2 av de olika vägföreningarna att informera om C4:s visioner.det kom väldigt mycket folk som var intresserade av att få fiber i området, nu blev vi inbjudna att va med på 2 olika föreningar att prata om fiber och C4 Fibernät i området. Vad kan ni själva göra i Södra Lökaröd ?
Jo det ni kan göra är att ni informerar varandra om vad som kommer att hända, och be dem skicka in sin beställning. Antingen genom att printa ut beställningen under fliken dokument, det finns även möjlighet att göra det via Bank-ID, dock så kan en del inte göra detta då alla adresser inte ännu inte är inlagda i området.

17 Maj 2019

Länsstyrelsen i Skåne har beslutat att C4 Energi inte tilldelas några stödpengar från Europeiska jordbruksfonden för bredbandsutbyggnad.
Vi kommer nu titta på möjligheten att bygga ut fibernät i områdena i egen regi utan stödmedel. I nuläget har vi därför inga besked om var och när det i så fall kan bli aktuellt med en fiberutbyggnad.

När mer information finns kommer den att publiceras under respektive område på fiberkartan.

Tack till alla som varit aktiva och hjälpt oss med sina intresseanmälningar som underlag till ansökningar. Dessa intresseanmälningar är viktiga för oss när vi framöver ska se om det ekonomiska går att bygga ut ytterligare på landsbygden i Kristianstads kommun.

Mer information om bidragsprocessen finns på länsstyrelsen hemsida.
gray Intresse 47 st 64%
gray Beställning 14 st 19%
Möjliga anslutningar: 73 st
Status
Intresse 47 st 64%
Beställning 14 st 19%
Ansluten 0 st 0%