Rickarum

Fibernät

Senast uppdaterad: 3 januari 08:36
En del fastigheter i området är anslutna till vårt Fibernät. Är du en av dom som inte är ansluten men vill ha en fiberanslutning hittar du beställningsunderlag under fliken "Dokument".
Området ansluts löpande och fastighetsägare med inskickad beställning kommer att bli kontaktad när en anslutning blir aktuell. Välkommen in med din beställning.
gray Beställning 7 st 7%
gray Ansluten 46 st 48%
Möjliga anslutningar: 96 st
Kontaktpersoner för Rickarum
Status
Beställning 7 st 7%
Ansluten 46 st 48%
#inlineditbutton