Möllebacken
Mollebacken

Fiber till Möllebacken

Senast uppdaterad: 2 januari 12:59

Preliminär tidsplan

Vi behöver utföra en ny borrning under järnvägen. Detta medför att vi tyvärr inte kommer igång med kundanslutningarna. Vi återkommer när vi har ny information.
gray Beställning 173 st 79%
Möjliga anslutningar: 219 st
Grävtillstånd

2018-04-05 Vi har fortfarande inte fått något grävtillstånd för arbetet under järnvägen. Ärendet är öppnat och handläggs nu av trafikverket. Vi är i kontakt med trafikverket kontinuerligt för att påskynda beslutet.

Grävtillstånd

2018-02-23 Vi har kontinuerlig kontakt med Trafikverket angående det grävtillstånd som försenar projektet. Trafikverket arbetat just nu med ärenden som inkom i början av september. Vår ansökan skickades in 2017-09-13. Vi hoppas snart ha tillståndet på plats.

Grävtillstånd

2017-12-06 Vi har varit i kontakt med trafikverket angående det grävtillstånd som vi behöver innan vi kan påbörja kundanslutningar. Vår ansökan skickades in september 2017, trafikverket håller just nu på att handlägga ansökningar som inkommit juli 2017. Vi kan därför inte meddela när vi kommer påbörja den sista delen av installationen. När vi har ny information publicerar vi ...

Projektstatus

2017-11-20 Vi har tidigare informerat att vi behöver utföra en borrning under järnvägen och inväntar grävtillstånd från Trafikverket. Tyvärr inväntar vi fortfarande svar. Vi har försökt lösa detta på andra sätt men nu återstår bara en ny borrning. Vi kommer uppdatera fiberkartan direkt när vi har ny information.
Status
Beställning 173 st 79%
Ansluten 0 st 0%