Planerade fiberprojekt 2018

Här visas de områden där fibernät planeras och det finns möjlighet att anmäla sitt intresse. Var vi bygger beror på hur stort intresset är på respektive område. Ju fler som är intresserade, desto större sannolikhet att vi bygger ut!

Anmäl ditt intresse, tala med dina grannar så att dom också anmäler sig.

Generellt sett krävs minst 60 % intresse bland de boende på ett område för att utbyggnad skall ske men det kan skilja från område till område men kan ses som ett riktmärke.