Gärds Köpinge
gardskopinge

Fiber till Gärds Köpinge

Senast uppdaterad: 2 januari 12:47

Projektstatus

Vi har nu påbörjat grävarbete i etapp Gärds Köpinge Syd.

Preliminär tidsplan

Vi kommer påbörja kundanslutningar så fort som möjligt. Vi beräknar att alla är anslutna senast mars 2018. Vi rekommenderar att inte säga upp några befintliga tjänster innan kundnoden är installerad.
gray Beställning 57 st 16%
gray Ansluten 166 st 46%
Möjliga anslutningar: 361 st
Kontaktpersoner för Gärds Köpinge
Status
Beställning 57 st 16%
Ansluten 166 st 46%