Bassköp Bjärnhult
Nu kan du skicka in din beställning

10 december 2018

Vi har sökt bredbandsstöd för att bygga ut fibernätet i området. En avgörande del i ansökan är hur stort intresset är. I dagsläget är det ca 25 fastigheter som inte beställt eller anmält intresse. Vi kommer i mitten av januari komplettera ansökan med hur stor intresset är. Vill du ha fiber kan du enkelt göra en beställning med mobilt Bank-ID eller genom att skicka in en beställningsblankett.

Vill du inte beställa just nu kan du göra en intresseanmälan. En intresseanmälan medför inga förpliktelser eller kostnader, men den ökar möjligheten till att vi blir beviljade bredbandsstöd.

Vi kommer under våren 2019 få svar på vår ansökan. Efter det kan vi meddela hur vi ska gå vidare för att starta en fiberutbyggnad i området.
gray Intresse 27 st 22%
gray Beställning 48 st 39%
Möjliga anslutningar: 124 st
Information beställning

När du har beställt din fiberanslutning med korrekt beställningsunderlag eller med Bank-ID blir din fastighet markerad med en blå prick på kartan. Det är en bekräftelse på att vi mottagit din beställning. Ta kontakt med oss du har problem med att beställa eller om du vill ha en beställningsblankett skickad via brev (044-780 75 20).
Kontaktpersoner för Bassköp Bjärnhult
  • Ewa Lönn
    , 070-316 59 33
  • Andreas Pettersson
    , 073-982 36 55
  • Per Alverup
    , 076-812 36 82
Status
Intresse 27 st 22%
Beställning 48 st 39%
Ansluten 0 st 0%