Åhus Östra Sand

Fiber till Östra Sand

Senast uppdaterad: 16 februari 12:57
Vi har tecknat ett samarbetsavtal med Telenor/Bredbandsbolaget om att tillsammans
leverera fiber i området. Genom detta samarbete har vi möjlighet att starta en utbyggnad redan under 2018.
Status
Beställning 51 st 20%
Ansluten 0 st 0%