Maglehem

Fibernät

Senast uppdaterad: 5 januari 14:14
En del fastigheter i området är anslutna till vårt Fibernät. Är du en av dom som inte är ansluten men vill ha en fiberanslutning hittar du beställningsunderlag under fliken "Dokument".
Området ansluts löpande och fastighetsägare med inskickad beställning kommer att bli kontaktad när en anslutning blir aktuell. Välkommen in med din beställning.
gray Intresse 12 st 6%
gray Beställning 12 st 6%
gray Ansluten 86 st 46%
Möjliga anslutningar: 186 st
Status
Intresse 12 st 6%
Beställning 12 st 6%
Ansluten 86 st 46%
#inlineditbutton