Maglehem
Fibernät

En del fastigheter i området är anslutna till vårt Fibernät. Är du en av dom som inte är ansluten men vill ha en fiberanslutning hittar du beställningsunderlag under fliken "Dokument".
Området ansluts löpande och fastighetsägare med inskickad beställning kommer att bli kontaktad när en anslutning blir aktuell. Välkommen in med din beställning.
gray Intresse 11 st 6%
gray Beställning 12 st 6%
gray Ansluten 90 st 48%
Möjliga anslutningar: 189 st
Status
Intresse 11 st 6%
Beställning 12 st 6%
Ansluten 90 st 48%